Flavius is vanaf heden Heilbron Wijchen

Flavius is overgegaan in Heilbron Wijchen. U wordt binnen 5 seconden automatisch doorverwezen naar de website van Heilbron.

Direct naar Heilbron Wijchen

Schade melden via app

Ook verzekeringen worden steeds mobieler. Diverse verzekeraars bieden apps aan voor bijvoorbeeld de reisverzekering of schademelding. Het Verbond van Verzekeraars biedt een algemene app aan voor het melden van autoschades (mobielschademelden.nl). Schademeldingen kunnen zonder papieren rompslomp doorgegeven worden, eventueel voorzien van foto’s.

Toename mobiele apparaten

Sinds 2010 is het gebruik van internet via mobiele apparaten enorm toegenomen. In 2010 beschikte ongeveer 22% van de Nederlanders over een smartphone (tablet: 1%). Eind 2013 was dat al 67%, bovendien beschikte 53% van de Nederlanders op dat moment over een tablet.
Mobiele apparaten worden veelvuldig gebruikt voor het zoeken van informatie en het bestellen van goederen. Daarnaast hebben consumenten steeds gebruik maken van financiële diensten via apps. Mobiel bankieren is al niet meer weg te denken en ook verzekeringsapps nemen een vlucht.

De meerwaarde van de adviseur

Veel apps hebben als nadeel dat ze aan één verzekeraar gekoppeld zijn en daardoor beperkt in het gebruik. Ook leveren de apps niet direct maatwerk in complexe situaties. Een app kan veel voordeel opleveren bij het melden van een schade, maar bij een meer complexe schademelding bent u daarnaast gebaat bij goede begeleiding door uw verzekeringsadviseur, zoals uw adviseur van Flavius. Hij zorgt niet alleen voor een correcte aanmelding, maar ook dat u de vergoedingen waar u recht op heeft, ook daadwerkelijk en op zo kort mogelijke termijn uitgekeerd krijgt.